KURUMSAL

 • Hakkımızda

  1960’lı yıllarda şu an hala sürdürmekte olduğumuz inşaat ve taahhüt faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Doğru iş, güvenilir ve ahlaki ticari hayat anlayışımız bize yarım asrı aşkınlık tecrübe kazandırdı. Bugün ise, üçüncü nesil aile üyelerinin de dahil olduğu kurumsal bir yapı ve nitelikli insan kaynağımız ile Helka markasını istikrarlı olarak büyütüyoruz.

  Değişen dünya ile birlikte yenilenen konut anlayışında Helka markası olarak çeşitli tematik projeleri hayata geçiriyor, ticari ve yaşam alanları üretiyoruz.İnsan hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, estetik yaşam alanları kurmayı kurumsal vizyon olarak belirledik. Projelerimizi sürdürürken insani ve ahlaki değerlerimizi ön planda tutuyoruz. Üretilen her projenin, her paydaşımız için mutluluk ve gurur nedeni olmasını sağlamak Helka ‘nın ana hedeflerindendir. Bu temel amaçla birlikte Helka, sektörde pek çok yenilik getiren uygulamaların mimarı, şehre değer katan projelerin arkasındaki isim oldu. • AR&GE
  Dayanıklı ve uzun ömürlü beton üretimi için AR&GE çalışmalarımızı, gelişmiş teklonojik laboratuvarımızda devam etmekteyiz. AR&GE çalışmalarımızda, çevresel etkileri göz önüne alarak CO2, NO2 gazlarını absorbe edecek ürünler üretmeye yoğunlaşmaktayız.
 • Kalite Politikamız

  Bir kurumun amacı, sadece iş yapmak değil, kalbinde insan sevgisiyle hareket ederek proje geliştirmek ve üretim yapabilmektir. İnsana odaklı misyonumuzla gerçekleştirdiğimiz işlerimizde sürdürülebilir kaliteye öncelik veren çalışma anlayışımız, nitelikli insan gücünü son teknoloji ile kullanmamız, ekolojik dengeye saygımız, deneyimimiz, dürüst, açık, net ve güven verici olmamız müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumun saygısını kazanmamızda büyük rol oynamıştır. Şirket ruhunu yansıtacak değerler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütürken;

   

  Kalite politikamız;

  • Helka Markası'na ait kalite kültürü oluşturmak,
  • Kalite dökümanlarını, güncel şartnameleri ve metodları belirlemek,
  • Metodları hayata geçirmek ve etkin kontrolü sağlamak,
  • Teknolojiye uygun güncellemeler yaparak kalite sürekliliğini sağlamaktır.

  Ciddi emek ve mücadele ile üretilen her projenin, her paydaş için mutluluk ve gurur duyma nedeni olmasının sağlanması Helka 'nın ana hedefidir.

   

  İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ
  • Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
  • Bütün faaliyetlerde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemek,
  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
  • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
  • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek,
  • Yapımı ve işletimi sırasında doğal ortamı olumsuz yönden en az derecede etkileyecek ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak projeleri geliştirmek,
  • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
  • Taşeronların kanunlara ve Helka'nın İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak.
  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  Helka İnsan Kaynakları, insana saygı ve insana değer ilkesi ile çalışanlarının üst düzeyde iş performansını ortaya çıkarmasını sağlayacak, Helka çalışanlarının mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunarak çalışanlarca tercih edilen ve beğenilen bir marka olmayı hedefler.

  Helka olarak;

  • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği bir marka olmak,
  • Helka'nın hedeflerine odaklı, ekip halinde çalışan, gelişen, mutlu, memnun, motivasyonu yüksek ve nitekli işgücü oluşturmak,
  • İnsana saygı anlayışı çerçevesinde yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit ve adil bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Kurumsal faaliyetlerde çalışanlarımızın sorumluluk alabilecekleri işbirliği ortamı yaratmak,
  • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve takdir edip ödüllendirmek,
  • Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme imkanı sağlayarak, onların yatayda ve dikeyde kariyer haritalarını oluşturmak verimliliklerini en üst düzeye çıkartmak,
  • Tüm çalışanlarımıza insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliği sağlamak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak ve bu çerçevede bağlılık duygularını geliştirmek,
  • Çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmak ve bu haklarını korumak,
  • İnsan Kaynakları uygulamalarının, sistemlerinin ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek, iyileştirmeler yapmak, temel amaçlarımızdır.

  İnsan Kaynakları Vizyonumuz: "Yaratıcılığı ve yeniliği destekleyerek çalışanlarımıza heyecan ve gurur duydukları mutlu ve memnun çalışanlar yaratmak".

  İnsan Kaynakları Misyonumuz: ""Üstün nitelikli çalışanlarca en çok tercih edilen ve beğenilen bir marka olmak".

 • Etik Kurallarımız

  Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir. Geçici, part-time ya da stajyer çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm çalışanlar Etik Kurallar'a uymakla yükümlüdürler. Tüm paydaşlarımızdan da iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

  GENEL SORUMLULUKLAR
  • Helka çalışanlarından, tüm paydaşlarına saygılı, marka itibarına uygun, dürüst, adil ve tutarlı davranmasını bekler.
  • Helka, çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmanın sağlandığı, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir ortam yaratır ve kalıcı kılar.
  • Helka, işyerinde her türlü tacize, sindirmeye, saldırganlığa, hakaret içeren davranışa veya mobbinge hiçbir şekilde müsaade etmez.
  • Helka; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik vb. her türlü ayrımcılığa karşıdır, insan haklarına saygılıdır.
  • Helka'nın varlıklarına zarar verecek her türlü davranış yasaktır.
  • Helka, tüm çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratır.
  • Helka çalışanları çalışma süresi içerisinde şirket binaları, birimleri dahilinde ya da şirkete ait araç ve ekipmanların kullanımı sırasında alkol, uyuşturucu vb. insan sağlığına zararlı maddeleri kullanmaz, yanında taşımaz, üretmez, ticaretini yapmaz.
  • Helka çalışanları, şirket dahilinde, şirket sistemleri üzerinden veya mesai saatleri içerisinde şans oyunları veya kumar oyunları oynamaz.
  • Helka, çalışanlarının şirket iletişim araçlarını, bilgisayar ve internet kullanımını yasaların izin verdiği ölçüde kontrol eder.
  • Helka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış durumlar hariç, şirket dahilinde hiçbir koşulda bir diğer çalışanı, çalışanın kullandığı sistemleri, kayıtları veya diğer araçları, çalışanın bilgisi ve onayı olmadan fotoğraflayamaz, video ya da ses kaydı alamaz.
  • Çalışanlar, unvan ve yetkiden faydalanarak; kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz.
  VARLIKLAR VE İTİBARIN KORUNMASI
  • Helka, kayıt ve evraklarında hiçbir hata ya da tahrifata tolerans göstermez.
  • Çalışanlar; Helka'ya ait mali ve ticari sırların, rakebet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların gizlilik çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder.
  • Çalışanlar, iş gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri her ne amaçla olursa olsun şirket içindeki ya da dışındaki yetkisiz kişi ve mecralarla paylaşmaz.
  • Çalışanlar, üçüncü kişilerden gelen şirket içi gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamaz.
  • Çalışanlar şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri alır.
  • Çalışanlar sorumluluklarında olan şirket kayıtlarını yok etmez, üzerinde değişiklik yapmaz, silmez.
  • Çalışanlar, şirket sistemlerini yasa dışı, şirket politikalarına aykırı ya da Helka'nın güvenilirliğini, marka itibarını zedeleyecek sonuçlar doğurabilecek amaçlar için kullanmaz.
  • Helka çalışanları tüm paydaşlarımızın fikri haklarının korunması hakkında yasa ve yönetmeliklere, sözleşmelere uyun davranılmasına özen gösterir.
  • Çalışanlar, Helka'nın onayı olmaksızın topluma açık yerlerde ve sosyal medyada Helka'nın adına konuşmaz.
  ŞİRKET DIŞI İLİŞKİLER
  • Helka, müşterilerine, yanıltıcı bilgi vermez ve güveni sarsıcı hiçbir ifade kullanmaz.
  • Helka, rakiplerini karalayıcı, rekabete aykırı, adil olmayan hiçbir davranışı kabul etmez.
  • Helka, müşterilerine verdiği hizmetler ve satışını yaptığı ürünler hakkında tam, açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir.
  • Helka, tedarikçi seçiminde objektif kriterlerle seçim yapar.
  • Helka, işbirliği yapacağı tedarikçilerini Helka'nın strateji ve politikalarına uygun şirketlerden/kişilerden olmasına dikkat eder.
  • Çalışanlar işleri nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığı davetler, hediyeler, etkinliklere katılım gibi durumlarla karşılaştığında, teklif edilen hediyenin parasal değerinden çok, üçüncü kişilerde yaratacağı etkileri düşünür ve dikkate alır.
  • Çalışanlar müşterilerine ya da tedarikçilerine iş amaçlı hediye gönderimini ya da etkinlik katılım davetleri için yaptıkları harcamaları kendi özel kaynaklarından yapmaz, departman/şirket bütçesinden yapar.
  YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI
  • Helka'da yöneticiler, yönetim ve takım çalışması anlayışını yerleştirmek, çalışanların bilgi ve mesleki deneyim seviyelerini geliştirmelerine olanak sağlamak, onlara bilgi ve sorumluluk vererek desteklemek ve cesaretlendirmekle sorumludurlar.
  • Helka'da seçme ve yerleştirme sürecinde temel ilke, adaylar arasında hiç bir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği profil ve yetkinliklere sahip, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek kaliteli ve donanımlı kişilere eşit fırsat vermektir.
  • Çalışanların kazanılması, geliştirilmesi, kurumla bütünleştirilmesi Helka'da temel amaçtır.
  • Şirket hedeflerinden şirket, bölüm ve çalışan bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek, çalışanların objektif kriterlere dayalı performans değerlendirmeleri yapılır.
  • Helka'da çalışanlara profesyonel gelişimleri için eşit fırsat ve olanak sağlanır.
  ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI
  • Görevde Özen Sorumluluğu: Her çalışan, görevini dikkate ve titizlikle tam ve zamanında yerine getirmek, işleriyle ilgili yasal kuralları ve yapılan değişiklikleri izlemek, anlamak, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmek ve kişisel görünümüne özen göstermekten ve ekip içi uyumdan sorumludur.
  • Şirket Yararlarını Gözetme Sorumluluğu: Her çalışan, göreviyle ilgili karar verirken Şirketin yararlarını ön planda tutmak ve Şirketi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.
  • Şirkete Ait Araç-Gereç ve Değerleri Korumak Sorumluluğu: Çalışanlar, Şirkete ait ve/veya kendi zimmetlerine verilmiş araç-gereç ve değerleri korumak, verimli ve amacına uygun olarak kullanmakla sorumludurlar. Dikkatsiz kullanım sonucu oluşacak hasarlar, cezalar ve kaynakların gereksiz kullanım israfından ilgili çalışan sorumludur. Şirkete ait kaynakların şahsi çıkarlar için veya kötüye kullanımını engellemekle sorumludurlar. Çalışanlar, Şirket tarafından kendilerine verilen e-posta adresinin şirket içi ve şirket dışı kullanımında Helka çalışanı oldukları bilinciyle hareket ederler ve mesajların içeriği, dili konusunda gerekli özeni gösterirler. Çalışanlar Şirket e-posta adresini özel amaçları için kullanamazlar. Çalışanlar, Şirket'in menkul ve gayrimenkullerini amacı dışında şahsi menfaat ve özel işleri için kullanamazlar. Şahsen karşılamaları gereken giderleri Şirkete ödetemezler.
  • Öğrenme Sorumluluğu: Tüm Helka çalışanları, işleri ve Şirket ilkeleri ile ilgili bilmedikleri ya da zorlandıkları konuları deneyimli iş arkadaşları ya da yöneticilerine sorarak öğrenmekle ve kendilerini geliştirmekle yükümlüdür.
  • Müşterilerle İlişki Yönetimi Sorumluluğu: Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde daima Helka ilke ve kurallarını ön planda tutarak karşı tarafı etkilemeyi hedef alırken Şirketin imajını zedeleyici girişimlerden uzak durmak zorundadır. Çalışanlar, müşteri ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile kalite, hız, kolaylık, nezaket, temizlik ve saygıyı ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak her müşteri ve konuğa eşit davranmakla görevlidirler. Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır, doğru ve zamanında bilgi verirler. Çalışanlar, müşterilere nezaket ve saygı çerçevesinde yaklaşarak işlemlerini süratle gerçekleştirip en iyi hizmeti sunmak ve ekip arkadaşları ile etkin iletişim kurmakla sorumludur. Müşterilerin işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yaşanabilecek herhangi bir yanlış anlama, tartışmayı iyi niyetle ve sakin bir şekilde çözmeye çalışırlar. Müşteriler beklerken ya da müşterilerin yanında kendi şahsi meseleleri ile ilgilenmezler. Müşteriyi kazanmak amacı ile rakipler hakkında kötüleyici, yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunmazlar.
  • İş Ortakları ile İlişki Yönetimi Sorumluluğu: Çalışanlar, İşortakları ile ilişkilerinde daima Helka ilke ve kurallarını ön planda tutarak karşı tarafı etkilemeyi hedef alırken Şirketin imajını zedeleyici girişimlerden uzak durmak zorundadır. Çalışanlar, İşortakları ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile kalite, hız, kolaylık, nezaket, temizlik ve saygıyı ön planda tutmak ve her İşortağına eşit davranmakla görevlidirler. Tüm hizmet ve işlemlerde, İşortaklarına karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır, doğru ve zamanında bilgi verirler. İş ortakları ile çalışmalarda yaşanabilecek herhangi bir yanlış anlama, tartışmayı iyi niyetle ve sakin bir şekilde çözmeye çalışırlar.
  • Üçüncü Kişi ve Kuruluşlarla İlişkilerde Özen Sorumluluğu: Çalışanlar ve 1. Derecede yakınları, Şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlardan hiç bir şekilde hediye, komisyon, borç-alacak ilişkisi kuramazlar. Çalışanlar aynı şekilde işyerinde ekip üyeleri veya yöneticileri ile borç-alacak, kiracı-kiralayan ve kefalet ilişkisi kuramazlar, bu tür menfaat ilişkisi içinde olamazlar.
  • Sır Saklama Sorumluluğu: Her çalışan görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklamasında sakınca görülen gizli kalması gereken işletme ve müşteri sırlarını saklamakla yükümlüdür. Çalışanlar, Yönetim tarafından yetki verilmedikçe, işyeri ile ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi veremezler. Çalışanların işveren sorumluluğu ve denetiminde geliştirdiği mesleki ve teknik nitelikli, ekonomik değer ifade eden her türlü yeni ya da mevcut hizmet türü, ürün, sistem-yazılım, yöntem vb değerlerin tümünün kullanım ve telif hakları Helka'ya aittir. Helka'nın yazılı izni olmaksızın bu değerler çalışan tarafından kullanılamaz ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
  • Rekabet Etmeme ve Başka Bir İşte Çalışmama Sorumluluğu: Helka çalışanı, ücretli veya ücretsiz olarak başka hiç bir işte çalışamaz. Helka ile rakip olan veya çıkar çatışması bulunan diğer kişi ve kuruluşlarla ticari ilişkiye giremez, ortak olamaz.
  • Yasalara Uyma Sorumluluğu: Her çalışanın yasalara uyması ve şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü davranış ve eylemden kaçınması gerekir.
  • Hastalık Halinin Belgelenmesi Sorumluluğu: Hastalık halinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumları'ndan ya da SGK anlaşmalı özel hastanelerden alınacak rapor ile belgelenmesi şarttır. Özel hekim ve SGK anlaşmasız Özel Hastaneler'den alınan raporlar, işyeri hekimi veya Sağlık Bakanlığı kurumlarınca onaylanmadıkça geçerli kabul edilmez ve işe devam etmemenin geçerli nedenini oluşturmaz.
  • Çalışma Düzenine Uyma Sorumluluğu: Çalışanların Helka çalışma düzenine ve saatlerine uymaları, çalışma sürelerinin tamamını işyerine adamaları esastır. Çalışanlar, başka hiç bir yerde ve hiç bir işte gelir temin edecek çalışmada bulunamazlar.
  • Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu: Çalışanlar, ailevi, medeni ve adres durumlarındaki her türlü değişikliği içeren bilgi ve/veya belgeleri İnsan Kaynakları Departmanı'na bildirmek ve iletmek ile sorumludur.
  DİSİPLİN UYGULAMASI

  Etik Kurallar ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

  • Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu: Çalışanlar, ailevi, medeni ve adres durumlarındaki her türlü değişikliği içeren bilgi ve/veya belgeleri İnsan Kaynakları Departmanı'na bildirmek ve iletmek ile sorumludur.
  • Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise ; olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı cezası verilir.